Kongernes-nordsjælland.dk er ikke længere tilgængelig her. Prøv nationalparkkongernesnordsjaelland.dk i stedet.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er den næststørste af Danmarks fem nationalparker - kun overgået af Nationalpark Vadehavet.

Ideen om at skabe en nationalpark i Nordsjælland tog form i 2005, hvor en gruppe ildsjæle begyndte at afholde borgermøder med henblik på at skabe grundlaget for oprettelsen af en nationalpark. Men der skulle gå 13 år, før det lykkedes at få det eftertragtede stempel, som betød, at området opnåede status som nationalpark. Kongernes Nordsjælland blev officielt udpeget til nationalpark den 29. januar 2018, og senere samme år, den 29.maj, blev nationalparken indviet af Dronning Margrethe.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland spreder sig over 263 kvadratkilometer og rummer Gribskov, der er en af landets største skove, og hvor man finder man en af Danmarks største bestande af dådyr. I Nationalparken ligger også de to største søer i Danmark i form af Arresø og Esrum Sø.

Rig på natur og historie

Den smukke nationalpark byder på stor naturmæssig variation, og man finder således både søer, strandenge, moser og klitlandskab. En stor del af nationalparken - cirka 70 procent - er således udpeget som særlige naturområder, der skal beskytte sjældne og truede planter og dyr. Området har et rigt dyreliv, ligesom der findes mange historiske bygninger i nationalparken - i form af klostre, slotte og borge.To af stederne i nationalparken har status som UNESCO Verdensarv, og det er slottet Kronborg i Helsingør og det såkaldte Parforcejagtlandskab.

De øvrige fire danske nationalparker er Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Thy og Nationalpark Skjoldungernes Land, der ligger ved Roskilde og Lejre.